Καλώς ήρθατε

στον επίσημο ιστοχώρο του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού που υπηρετεί στο αρχαιότερο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας.
Οι ιστοσελίδες του αποτελούν πεδίο άμεσης και έγκυρης ενημέρωσης όλων των μελών του Συλλόγου, αποτύπωσης στοιχείων και στιγμών της ιστορίας του, αλλά και επίσημης πληροφόρησης για την φυσιογνωμία και το ειδικό πλαίσιο διατάξεων και κανόνων του Κλάδου Ε.Τ.Ε.Π.


Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) μαζί με το προσωπικό των Κλάδων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. συγκροτούν τις τρείς κατηγορίες Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των ΑΕΙ.
Ο Κλάδος Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων έχει θεσμικά ακαδημαϊκή φυσιογνωμία αναλογικά και αντίστοιχα με τους Κλάδους Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Δ.Ε.Π. Διέπεται από ειδικές διατάξεις που προσδιορίζουν τον ειδικό ακαδημαϊκό χαρακτήρα του σχετικά με την αποστολή, το έργο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών του.


Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. έχουν ως αποστολή τους την υποστήριξη, επικουρία, παροχή και προαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά σε μονάδες εκπαίδευσης και έρευνας των Τμημάτων και Σχολών των Ιδρυμάτων.

 

Καλή πλοήγηση

Για το Δ.Σ.

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
Πρόεδρος Συλλόγου